به جهانگیر آریا  خوش آمدید

شرکت جهانگیر آریا در سال ۱۳۸۳ و پس از تغییر قوانین و در پی شروع مجدد واردات خودروهای خارجی به کشور، اقدام به اخذ مجوز واردات خودرو نموده و در حال حاضر با توجه به گزارش وزارت بازرگانی، این مجموعه رتبه نخست را در حجم واردات خودروهای لوکس (از جمله تویوتا و لکسوس) و رتبه دوم در کل واردات خودروی کشور و با در نظر گرفتن ورود سایر خودروهای کره ای و غیره دارا می باشد.

متن کامل

خدمات پس از فروش